Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Waar SliM voor staat


SliM staat voor: Soms liever iets Meer.

Heel eenvoudig: u kunt op mij rekenen bij die gelegenheden dat u meer nodig heeft maar niet de tijd heeft om iemand in te werken. Iemand die u zorgen en werk uit handen neemt, en als de situatie daarom vraagt ook even bijspringt buiten de lijntjes. 

SliM is: Meer doen dan adviseren.

De kwaliteit van mijn dienstverlening ontstaat door een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die elkaar zien, elkaar verstaan en van elkaar leren. De kustlijn staat hiervoor symbool.

Want wast de zee de rotsen? Of wassen de rotsen de zee? (Cees Nooteboom)

Voor organisaties die slim willen werken, hanteer ik realistische tarieven. Mijn maatschappelijke betrokkenheid maakt dat ik deze bij kleine organisaties afstem op de draagkracht.

Mijn aanbod

Als zelfstandig HR consultant met een brede en pragmatische visie op werk en organisaties ben ik onder de naam SliM-HRM Advisering al zestien jaar een betrokken all-round partner bij HR processen, groot en klein, operationeel of strategisch. Ik ben gewend in non-profit omgevingen te werken, met diverse CAO's of rechtsposities.

Bij kleinere organisaties is er vaak behoefte aan HR-op-afroep. De verantwoordelijkheid voor HR ligt dan al van 'nature' in de lijn maar de expertise voor de precieze uitvoering ontbreekt, of er is behoefte aan een klankbord/coach op specifieke dossiers.

Mijn ervaring in wat grotere organisaties ligt vooral op het gebied van organisatie/structuurverandering zoals een fusie of een afsplitsing (of een combinatie). Ik breng strategische, tactische of operationele expertise in om deze verandering te helpen realiseren en daarbij onrust zoveel mogelijk te beperken. Maar ook met overige thema's kan ik uit de voeten, zoals strategische personeelsplanning en audits.

WAB / VAR / WAADI

De wetgever worstelt met de toenemende verzelfstandiging van de arbeidspopulatie. De Wet Arbeidsmarkt in Balans biedt vooralsnog niet de gewenste duidelijkheid en werkbaarheid. SliM HRM Advisering is echter geen nieuwkomer; ik zorg er sowieso voor dat een opdrachtgever geen risico loopt, door de samenwerkingsrelatie helder vast te leggen en ook daadwerkelijk als zelfstandige te opereren.


Wat opdrachtgevers zeggen

"Ik heb het genoegen gehad om op twee momenten gebruik te kunnen maken van de diensten van Marijke. Ik heb haar leren kennen als een prettig iemand die van aanpakken weet. Marijke is een stevige persoonlijkheid, gaat doelgericht en gestructureerd te werk, en levert altijd resultaat. Ze heeft een brede kijk en daardoor ook oog voor zaken buiten het HR-terrein. Een echte versterking op de momenten dat het erop aan komt!" (Philip van der Heijden, Interim Manager ICIN-KNAW.)

"Marijke heeft bewezen onder moeilijke omstandigheden een uitstekend resultaat te kunnen neerzetten. Ik heb haar leren kennen als een echte professional: resultaten werden allemaal gehaald, binnen de vooraf afgesproken deadlines, met volledig transparante (tussen)rapportages, en met hier en daar een stapje extra als de situatie daarom vroeg. Een grote hulp als de rest van het werk al lastig genoeg is!"  (Gerard Franssen, penningmeester MS Vereniging)

"Voor een interne audit op de kwaliteit van de personeelsdossiers werd Marijke door een aantal collega’s aanbevolen die eerder met haar hebben samengewerkt aan diverse projecten. Hoewel Marijke niet beschikte over auditervaring, heeft ze de werkzaamheden zoals voorgeschreven in het werkprogramma uitstekend uitgevoerd, mede door haar grote hoeveelheid kennis op het gebied van personeelszaken, CAO en arbeidsrechtelijke regelingen. Marijke is direct in haar communicatie en daardoor voor mij plezierig om mee samen te werken. De audit was binnen de gestelde tijd klaar en de aanbevelingen naar aanleiding van de bevindingen uit de audit zijn van waarde voor de KNAW." (Belia Heinze, interne auditor KNAW)

"Marijke heeft snel geschakeld nadat we haar hulp inriepen voor de vertaling van de heroriëntatie van onze organisatie, enerzijds door minder (toekomstige) inkomsten, anderzijds in de volgende fase van het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Dat werd kernachtig en compact in teksten, ondubbelzinnig en helder geanalyseerd, samengevat in een was-wordt tabel met daarbij horende gesprekken met het bestuur resp. de betrokken medewerkers. Ze is geen zachte heelmeester. Zij laat zien snel vertrouwen op te bouwen bij werknemers en bestuurders. Is meer dan goed ingevoerd in de P&O discipline en de juridische aspecten. Sterk in begeleiden van transities waarbij het persoonlijk aspect voor medewerkers niet wordt vergeten." (Hans de Goeij, bestuursadviseur Stichting Perinatale Audit)

"Marijke Hoejenbos weet vertrouwen op te bouwen bij werknemers en heeft een gedegen kennis van het P&O-vak en rechtspositieregelingen. Door haar inzet en kunde is de overgang van werkgever NWO naar werkgever KNAW voor de medewerkers van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis soepel verlopen. Met name de verschillen in functiewaarderingsystematiek (voor de medewerkers niet makkelijk te doorgronden) vergden daarbij veel aandacht en begeleiding." (René Jongerius, directeur bedrijfsvoering KNAW-instituut Huygens ING)

"Marijke Hoejenbos is one of the best project managers I have ever had the pleasure working with. Before I recently asked her to take the lead of a large project in my faculty, I worked with her at the Royal Academy of Arts and Sciences in Amsterdam, where she did a terrific job in a large scale reorganisation of one of the institutes (the former NIWI). Marijke Hoejenbos is not only accurate, she is sharp and needs just a short amount of time getting aquainted with the details of a (new) project. I can highly recommend Marijke." (Wiljan van den Akker, Decaan Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht)

"Marijke is een gedreven senior HR Business Consultant. Marijke is gedegen, secuur, bijt zich vast in de materie en maakt af en levert op wat afgesproken is. Ze is nuchter, duidelijk en weet dit goed te combineren met aandacht voor de “human side”. Ze weet haar strategische kennis van en haar kijk op de Human Business, goed "hands on" toe te passen. Niet alleen denken maar ook handelen en resultaten boeken." (Anne-Marie Harmsen, interim directeur bedrijfsvoering CIZ)

"Marijke Hoejenbos heeft voor de faculteit een tool ontwikkeld om het onderwijsprogramma te vertalen in een gedetailleerd formatieplan. De ontwikkeling van de tool vergde technische vaardigheden die Marijke heeft gecombineerd met het verkrijgen van een zeer goed inzicht in de complexe onderwijsorganisatie van de faculteit. Hierdoor heeft zij op tijd en binnen budget een erg mooi product geleverd. De samenwerking met Marijke vond ik uiterst plezierig en goed. Marijke stemt continu goed af met de wensen van de klant en is zonder aarzeling bereid het project bij te sturen indien dat nodig is." (Rob Grift, directeur bedrijfsvoering Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht)


 
Vector_01-01.png

Analytisch en concreet

Vector_01-02.png

Leidend en volgend

Vector_01-03.png

Bedrijfsmatige insteek